Fotografie: Selma van der Bijl, www.selmavanderbijl.nl

Albertine heeft in 2014 de 3-jarige opleiding 'Professionele Communicatie' bij Phoenix Opleidingen in Utrecht afgerond. In deze erkende post-HBO opleiding worden analyse, persoonlijke ontwikkeling en ambachtelijkheid geïntegreerd. Daarbij staan contact maken en de persoonlijke ontmoeting voorop.

Drie stromingen, één coaching

Transactionele Analyse, Neuro-Linguïstisch Programmeren en Systemisch Werken de drie stromingen waarmee Albertine in haar coachingspraktijk werkt. Deze stromingen benaderen elk op hun eigen wijze de persoonlijkheid van mensen. In essentie betekent dat: weten wat je doet, doen wat je weet. Daarnaast werkt zij met Emotioneel Lichaamswerk en met principes uit andere scholen, zoals Gestalt, Hypnotherapie, Kwantumpsychologie, Psychoanalyse en de Ridhwanschool.

Transactionele analyse

In november 2014 is Albertine gestart met de Masterclass Transaktionele Analyse. Transactionele Analyse biedt een helder en samenhangend begrippenkader om zichtbare én onderliggende dynamieken te benoemen en inzichtelijk te maken. Ze biedt bovendien tal van werkvormen om gestructureerd en doelgericht aan het werk te gaan. Uit de aard van Transactionele Analyse vloeit voort dat zij zich makkelijk en van harte verbindt met inzichten en verworvenheden van andere stromingen en scholen: waar nodig en nuttig worden deze gecombineerd met het TA-gedachtegoed.