Albertine heeft in 2014 de 3-jarige opleiding 'Professionele Communicatie' bij Phoenix Opleidingen in Utrecht afgerond. In deze erkende post-HBO opleiding worden analyse, persoonlijke ontwikkeling en ambachtelijkheid geïntegreerd. Daarbij staan contact maken en de persoonlijke ontmoeting voorop.

Drie stromingen, één coaching

Transactionele Analyse, Neuro-Linguïstisch Programmeren en Systemisch Werken de drie stromingen die Albertine eigen heeft gemaakt door de opleiding bij Phoenix. Deze stromingen benaderen elk op hun eigen wijze de persoonlijkheid van mensen. In essentie betekent dat: weten wat je doet, doen wat je weet.

Transactionele analyse

In november 2014 is Albertine gestart met de Masterclass Transaktionele Analyse. Transactionele Analyse biedt een helder en samenhangend begrippenkader om zichtbare én onderliggende dynamieken te benoemen en inzichtelijk te maken. Ze biedt bovendien tal van werkvormen om gestructureerd en doelgericht aan het werk te gaan. Uit de aard van Transactionele Analyse vloeit voort dat zij zich makkelijk en van harte verbindt met inzichten en verworvenheden van andere stromingen en scholen: waar nodig en nuttig worden deze gecombineerd met het TA-gedachtegoed. Door haar achtergrond als oefentherapeut Cesar zet zij het lijf vaak in. Leren ervaren wat de gedachten doen in je lijf geeft de modellen nog meer kracht.

Acceptance and Commitment Therapie

ACT is een relatief nieuwe vorm van gedragstherapie die aan het eind van de 20ste eeuw is ontwikkeld door de Amerikaanse psycholoog Steven C. Hayes. In ACT wordt cliënten geleerd zich te richten op zaken die ze op directe wijze kunnen beïnvloeden, zoals hun eigen gedrag, in plaats van controle proberen te krijgen over ervaringen die niet direct te beïnvloeden zijn, zoals emoties en gedachten (dit wordt experiëntiële vermijding genoemd). Dit impliceert een acceptatiegerichte houding ten opzichte van deze emoties en gedachten. Kern van ACT is de filosofie dat het vechten tegen onvermijdelijke zaken uiteindelijk ten koste gaat van een waardevol leven. Sinds maart 2011 is ACT in de Verenigde Staten officieel erkend als evidence based.