en goede houding en goed ingesteld meubilair is van groot belang om pijnklachten te voorkomen of zo snel mogelijk te laten verdwijnen. Dat geldt voor al uw medewerkers. Of zij nu op kantoor zitten, in de bouw werken, in de gezondheidszorg werkzaam zijn of aan een productielijn staan. Vanuit haar jarenlange ervaring als oefentherapeut Cesar is Albertine van Nederveen uitstekend in staat om snel en adequaat u een op maat advies te geven.

Werkwijze

In het eerste (telefonische) gesprek zal allereerst worden gekeken wat uw specifieke vraag is die aan de orde is. Gaat het om één personen, meerdere personen of wellicht over de hele afdeling? Wat zijn de specifieke bedrijfsomstandigheden en welke eisen en wensen heeft u ten aanzien van het traject. Op basis hiervan kan Albertine u een offerte aanbieden.

Maar belangrijker dan een goede werkplek is hoe uw medewerker met die werkplek omgaat: Een goed afgestelde bureaustoel garandeert namelijk niet dat de persoon die er
op zit ook automatisch een goede houding aanneemt. Albertine let scherp op de bewegingspatronen van de betreffende medewerker en zij geeft daar heel persoonlijk en heel direct feedback op. Per medewerker besteedt zij ongeveer één uur. In dat uur gaat zij in gesprek met de medewerker en zal zij hem/haar bevragen over werkplekgerelateerde klachten zoals pijn en vermoeidheid.

Naast de fysieke gesteldheid komt dan ook de mentale belasting aan de orde. Lichaam en geest zijn in de aanpak Albertine één geheel. Daarnaast is belangrijk dat zij inzicht krijgt in de moeilijke en verlichtende momenten gedurende het dagelijks werk. Door de medewerker in zijn volledige context te leren kennen kan er persoonlijk en adequaat advies worden gegeven.

Na afloop zal Albertine een overall rapportage opstellen met aanbevelingen tot verbetering. 

Stappenplan

Een werkplekonderzoek is altijd maatwerk maar zal grofweg bestaan uit de volgende stappen:

  • Na een (telefonisch) intakegesprek met de opdrachtgever zal een offerte worden uitgebracht
  • Aan de betrokken medewerker(s) wordt een vragenlijst toegestuurd waarin een aantal vragen worden gesteld over zijn eventuele klachten, de werkplek en de werkdruk
  • Daarna volgt een interview met de medewerker over klachten zoals pijn en vermoeidheid. Eventueel kan een lichamelijk onderzoek nodig zijn.
  • Bij een bezoek aan de werkplek laat de medewerker laat zien hoe hij het meubilair en het gereedschap gebruikt
  • Op basis daarvan krijgt de medewerker direct advies om zijn werkhouding en bewegingspatroon te verbeteren, indien mogelijk wordt er geoefend op de werkplek
  • Het traject wordt afgesloten met een korte adviesrapportage aan de opdrachtgever

Wat kunt u verwachten?

Een werkplekonderzoek en -advies is veel goedkoper dan één dag ziekteverzuim. Daarom loont het om regelmatig naar de ergonomische kant van de werkplek te kijken. 

Bij een werkplekonderzoek bij Albertine van Nederveen:

  • Ontvangen uw medewerkers direct feedback en advies
  • Ontvangt u een heldere analyse en advies van de dagelijkse activiteiten
  • Hebt u één aanspreekpunt
  • Investeert u in de lange termijn gezondheid van uw medewerkers en dus uiteindelijk in de winst van uw bedrijf