Fotografie: Selma van der Bijl, www.selmavanderbijl.nl

Door de zware belasting van de wervelkolom en de schoudergordel in de kinderopvang (0-4 jr) kunnen klachten in rug, schouders en polsen ontstaan. Door bewust worden en trainen maakt spanning ruimte voor ontspanning. Klachten worden verholpen en voorkomen. Bewustwording is daarbij een belangrijk leerproces. Het zien van de eigen mogelijkheden, het aanleren van de juiste houding en bewegingen worden door herhaling en oefeningen eigen gemaakt. Door eerst theorie en praktijk in een groepstraining te behandelen leert men beter de kinderen op te tillen en te dragen. Ook eten geven, verschonen en bukken komen aan bod. Om deze bewustwording te activeren biedt ik in fases de training aan:

  1. In groepsverband
    Vooraf maakt Albertine foto’s van de houding en bewegingen op de werkvloer op één locatie. Hierdoor wordt de belasting van de dagelijkse werksituatie duidelijk zichtbaar. In overleg kan dit met de aanwezige kinderen of eventueel met een pop. Deze foto’s zet ik om in een gerichte presentatie.
    De groepstraining is actief en praktisch. Door oefeningen te doen en toepassingen in de praktijk te creëren wordt het bewustzijn actief wat betreft spanning en ontspanning en de eigen invloed hierop. Deze training kan aansluitend op een werkdag gegeven worden en zal 1,5 tot 2 uur in beslag nemen.
  2. Persoonlijke training.
    Persoonlijke begeleiding van een uur op locatie. Per kindergroep komen in dat uur 2 leidsters aan bod om het bewegingspatroon en de hiaten individueel in kaart te kunnen brengen met een passend advies. Het streven is de spitsmomenten optimaal te benutten op de babygroepen. Het voorkomt onnodige klachten en leidt tot inzicht voor een optimale individuele houding en beweging. Een fysieke inspanning voor een mentale ontspanning, voor meer positieve energie op de werkvloer en daarbuiten. Albertine komt op elke groep twee keer een uur met zo nodig in ieder geval één spitsmoment. Bewustzijn op maat en in het heetst van de strijd!