Fotografie: Selma van der Bijl, www.selmavanderbijl.nl

Door de zware belasting van de wervelkolom en de schoudergordel in de orthodontiepraktijk kunnen klachten ontstaan. Door bewust worden en trainen maakt spanning ruimte voor ontspanning. Klachten worden verholpen en voorkomen. Bewustwording is daarbij een belangrijk leerproces. Het zien van de eigen mogelijkheden, het aanleren van de juiste houding en bewegingen worden door oefenen en herhalen eigen gemaakt. Om deze bewustwording te activeren stel ik drie mogelijkheden voor:

  1. Persoonlijke aandacht.
    Een persoonlijk gesprek van een uur, op locatie. Met alle werknemers om het bewegingspatroon en de hiaten individueel in kaart te kunnen brengen, en passend advies te kunnen geven. Het voorkomt onnodige klachten en leidt tot inzicht voor een optimale individuele houding en beweging. Een fysieke inspanning voor een mentale ontspanning, voor meer positieve energie in de praktijk en daarbuiten. Bewustzijn op maat en in het heetst van de strijd!
  2. In groepsverband.
    Als start maakt Albertine foto’s van de houding en bewegingspatronen in de praktijk. Hierdoor wordt de belasting van de dagelijkse werksituatie duidelijk zichtbaar. In overleg kan dit met bestaande patiënten of met collegae als ‘patiënt’. Deze foto’s zet ik om in een gerichte presentatie en geef naar aanleiding daarvan een groepstraining. De groepstraining is actief en praktisch. Door oefeningen te doen en toepassingen in de praktijk te creëren wordt het bewustzijn actief wat betreft spanning en ontspanning en de eigen invloed hierop. Deze training kan aansluitend aan een werkdag gegeven worden en zal ongeveer 2 uur in beslag nemen.
  3. Optimaal is de combinatie van bovenstaande mogelijkheden.
    Bewustzijn is dan al geprikkeld en zo ook het spiergevoel door de oefeningen van de training.