Albertine van Nederveen, oefentherapeut en coach

Tarieven voor particulieren

Een coachtraject is altijd maatwerk en start met een intakegesprek waarin je kennis kunt maken met Albertine en met haar je coachvraag kunt bespreken. Op basis van het intakegesprek zal Albertine je een voorstel doen voor het traject.

 • Het coachingstarief van Albertine is € 90,00 per uur.
 • Regelmatig zal worden geëvalueerd of het coachtraject nog voldoet aan de verwachtingen
 • De sessies vinden doorgaans plaats in mijn praktijkruimte in het Paramedisch Centrum Bilthoven, Rembrandtlaan 2b, maar kunnen ook op locatie worden gehouden. In dat geval worden reiskosten in rekening gebracht, te weten € 0,25 per kilometer vanaf Bilthoven 
 • Aan het eind van het traject wordt een korte evaluatie gehouden
 • Een niet-nagekomen afspraak wordt in rekening gebracht

 

Anders dan de oefentherapie worden de coachsessies niet door de ziektekostenverzekering gedekt.

Werkgevers zijn vaak bereid om de kosten van coaching te vergoeden. Het gaat in dit geval veelal om de mogelijkheden in het kader van loopbaanontwikkeling, competentieontwikkeling en preventie van ziekteverzuim (bijvoorbeeld burn-out). In het kader van re-integratie en outplacement zijn ze dit veelal verplicht volgens de wet Verbetering poortwachter. Informeer bij je leidinggevende, personeelszaken, arbodienst of de bedrijfsarts naar de mogelijkheden. 

Indien je kunt aantonen dat er een verband is met verbetering van je inkomenspositie of het verwerven van een (nieuwe) baan, zijn de kosten soms aftrekbaar van de belasting. Informeer voordat je met de coaching van start gaat bij je belastingadviseur of de belastingdienst over de mogelijkheden.

Tarieven voor organisaties

Voor bedrijven en instellingen worden de volgende uitgangspunten gehanteerd bij het opstellen van het coachingsvoorstel:

 • Het coachingstarief is € 110,-- per uur.
 • Regelmatig zal bij de coachee worden geëvalueerd of het coachtraject nog voldoet aan de verwachtingen
 • Aan het eind van het traject wordt een korte evaluatie van een half uur gehouden bij de opdrachtgever na afstemming met de coachee
 • Intake- en evaluatiegesprek(ken) worden in rekening gebracht
 • De sessies vinden plaats op locatie bij uw bedrijf. Indien nodig wordt een externe locatie gehuurd, de kosten daarvan zijn voor de opdrachtgever 
 • Er worden reiskosten in rekening gebracht, te weten € 0,25 per kilometer vanaf Bilthoven
 • Een niet-nagekomen afspraak wordt in rekening gebracht
 • Alle prijzen zijn exclusief 21% BTW

Voor ondernemers is coaching in veel gevallen aftrekbaar in het kader van scholing, informeer voordat je met de coaching van start gaat bij je belastingadviseur of de belastingdienst over de mogelijkheden.

Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.